Μελέτη & Εγκατάσταση Δικτύων
Για ιδιώτες και εταιρίες που η επικοινωνία ανάμεσα στα συστήματά τους είναι σημαντική. .
Εγκατάσταση και Έλεγχος Σύνδεσης ADSL
Εγκατάσταση και Έλεγχος Σύνδεσης ADSL | PC Manager
Η σύνδεση στο ίντερνετ είναι πλέον ένα σημαντικό εργαλείο για κάθε επιχείρηση και κάθε σπίτι, με τιμές που γίνονται συνεχώς πιο ανταγωνιστικές, με δελεαστικές προσφορές από κάθε πάροχο υπηρεσιών ίντερνετ, προσφορές οι οποίες όμως αλλάζουν από μήνα σε μήνα και μπορούν να περιλαμβάνουν κρυφές χρεώσεις. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους παρόχους υπηρεσιών ίντερνετ. Το προσωπικό μας ενημερώνεται συνεχώς και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να επιλέξουμε μαζί το πακέτο σύνδεσης που καλύπτει τις δικές σας ανάγκες. Αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται, από την επιλογή του πακέτου μέχρι την εγκατάσταση του εξοπλισμού.

Όταν παραλάβετε τον εξοπλισμό από τον πάροχο που έχετε επιλέξει, αναλαμβάνουμε την σύνδεση των συσκευών και ελέγχουμε ότι η σύνδεσή σας λειτουργεί χωρίς πρόβλημα. Πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη, παραμετροποιούμε τις ρυθμίσεις των υπολογιστών σας και των περιφερειακών συσκευών, ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες δικτύωσης με το ίντερνετ. Συνοπτικά, η υπηρεσία περιλαμβάνει:

 • Εγκατάσταση του ADSL εξοπλισμού και έλεγχο καλής λειτουργίας
 • Σύνδεση πιθανού πρόσθετου εξοπλισμού (routers, splitters, filters κ.α.) και παραμετροποίηση τους
 • Εκπαίδευση στις βασικές λειτουργίες ίντερνετ (email, search engines κ.α.)
 • Παραμετροποίηση διαχειριστών e-mail (αν δεν έχετε e-mail, σας παρέχουμε εμείς pop3 και webmail)
 • Δημιουργία τοπικού δικτύου μικρής εμβέλειας (εφόσον ο εξοπλισμός το επιτρέπει) για σύνδεση των υπολογιστών και των φορητών συσκευών (λάπτοπ, κινητά τηλέφωνα)
 • Δημιουργία περιβάλλοντος ασφαλούς πλοήγησης στην περίπτωση που απαιτείται η χρήση του ίντερνετ από μικρά παιδιά (σε συνεννόηση με τον γονέα)
Εγκατάσταση τοπικού δικτύου
Εγκατάσταση τοπικού δικτύου | PC Manager
Σε αρκετές περιπτώσεις, ο εξοπλισμός που δίνεται από τους πάροχους υπηρεσιών ίντερνετ, δεν μας δίνει την δυνατότητα να συνδέσουμε περισσότερους υπολογιστές σε τοπικό δίκτυο.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την αγορά, την σύνδεση και την παραμετροποίηση των απαραίτητων συσκευών ώστε να δημιουργήσετε το δικό σας τοπικό δίκτυο με όλες τις συσκευές που είναι απαραίτητο να έχουν σύνδεση με το ίντερνετ αλλά και μεταξύ τους. Εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργία τοπικού δικτύου μέσω του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος, με ειδικές συσκευές.

Μελέτη και Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης
Μελέτη και Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης | PC Manager
Το σημαντικότερο για τον επαγγελματία αλλά και τον απαιτητικό χρήστη είναι η εξασφάλιση της αξιοπιστίας του τοπικού δικτύου υπολογιστών.

Η εταιρία μας, με πολυετή εμπειρία στις μελέτες και εγκαταστάσεις δικτύων, αναλαμβάνει να μελετήσει την παρούσα υποδομή του χώρου σας, να σχεδιάσει την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη δομή ενός νέου δικτύου, αξιοποιώντας στο έπακρο το υπάρχον δίκτυο, και να εγκαταστήσει την δομημένη καλωδίωση και τον εξοπλισμό.

Μελέτη και Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης | PC Manager

Δίνεται ιδιαίτερη μέριμνα στην επιλογή των υλικών (καλώδια RJ45, router, HUBS, κ.α.) καθώς και στην τοπολογία του δικτύου, ώστε να εξασφαλίζεται και η βιωσιμότητα του δικτύου και στις μελλοντικές απαιτήσεις της εταιρίας, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω επίσκεψη τεχνικού. Για τον έλεγχο των συνδέσεων και την εφαρμογή της μελέτης δικτύου χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός και πιστοποιείται η καλή λειτουργία.

Συνοπτικά, η υπηρεσία περιλαμβάνει:

 • Μελέτη υπάρχοντος δικτύου (εφόσον είναι διαθέσιμο)
 • Χαρτογράφηση και καταγραφή δικτύου και πριζών
 • Μελέτη νέου δικτύου, σχεδιασμός τοπολογίας καλωδίωσης και προϋπολογισμός κόστους
 • Προμήθεια εξοπλισμού (καλώδια, routers, HUBS, πρίζες κ.α.) και κατασκευή καναλιών
 • Κατασκευή καλωδίωσης τηλεφωνικού δικτύου και δικτύου δεδομένων
 • Εγκατάσταση Patch Panel, Rack και Server
 • Παραμετροποίηση των υπολογιστών και των συσκευών που αποτελούν το δίκτυο
 • Έλεγχος συνδεσιμότητας και πιστοποίηση καλής λειτουργίας.
 • Έλεγχος ασφάλειας δικτύου (firewall, content filtering, κ.α.)
 • Ενημέρωση και εκπαίδευση χρήσης του νέου δικτύου, εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη
Μελέτη και Εγκατάσταση Ασύρματου Δικτύου
Μελέτη και Εγκατάσταση Ασύρματου Δικτύου | PC Manager
Στην περίπτωση που η ενσύρματη δικτύωση με δομημένη καλωδίωση δεν αποτελεί την καλύτερη δυνατή λύση, υλοποιούμε ασύρματη δικτύωση (802.11b/g/n wireless LAN).

Αυτός ο τρόπος δικτύωσης είναι ιδιαίτερα δημοφιλής για εταιρίες. Δεν απαιτεί τη χρήση καλωδίωσης, αλλά είναι πιο πολύπλοκη όσον αφορά την ασφάλεια και την κάλυψη του δικτύου. Τα βήματα μελέτης και εγκατάστασης του ασύρματου δικτύου δεν διαφέρουν από αυτά της δομημένης καλωδίωσης, δίνοντας όμως ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια του δικτύου.

Μελέτη και Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης | PC Manager

Στην περίπτωση που έχετε ήδη ασύρματο δίκτυο στο οποίο όμως έχετε εντοπίσει σφάλματα, ο τεχνικός μας θα επιλύσει το πρόβλημα και θα προβεί σε αναβάθμιση της ασφάλειας του δικτύου (χωρίς χρέωση) εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη. Αν δεν έχετε ασύρματο δίκτυο, ο τεχνικός μας μελετήσει τον χώρο και τις απαιτήσεις εμβέλειας των ασύρματων συνδέσεων, θα ενημερώσει για το εκτιμώμενο κόστος προμήθειας υλικών και συσκευών, και θα προχωρήσει στην υλοποίηση του δικτύου.

Η ασφάλεια του ασύρματου δικτύου σας είναι για εμάς ύψιστης σημασίας, ιδιαίτερα για εταιρικούς πελάτες που τα εταιρικά δεδομένα είναι σημαντικά. Για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια του δικτύου σας χρησιμοποιούμε διάφορους τρόπους "αποκλεισμού" ανεπιθύμητων εισβολών στο δίκτυο, όπως:

 • Σύστημα κωδικών πρόσβασης (WEP, WPA, WPA2)
 • Είσοδος στο δίκτυο με σταθερή IP address
 • Είσοδος στο δίκτυο με βάση MAC address
 • Απόκρυψη του δικτύου από συσκευές που δεν έχουν συνδεθεί
 • Δημιουργία ψευδούς κλώνου δικτύου (fake cloning)
 • Έλεγχος μετάδοσης δεδομένων με βάση τις θύρες (port monitoring)
 • Εφαρμογή QoS (Quality of Service)
 • NAT monitoring (Network Address Translation)
Συστήματα Επίβλεψης / Κάμερες Ασφαλείας
Συστήματα Επίβλεψης / Κάμερες Ασφαλείας | PC Manager
Τα συστήματα επίβλεψης μπορούν να δώσουν στον εργοδότη το εργαλείο που χρειάζεται για τον έλεγχο της αποδοτικότητας της εταιρίας, των συνεργατών και των υπαλλήλων.

Ένα σωστά εγκατεστημένο σύστημα επίβλεψης δεν μειώνει τις επιδόσεις του συστήματος που είναι εγκατεστημένο και δίνει την δυνατότητα στον επιβλέποντα ανά πάσα στιγμή να βλέπει τις κινήσεις που εκτελεί ο εργαζόμενος στον υπολογιστή του.

Στην περίπτωση που στην εταιρία σας έχετε κάμερες ασφαλείας, μπορούμε να τις μετατρέψουμε σε δικτυακές κάμερες, δίνοντας την δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να δούμε την καταγραφή των καμερών ασφαλείας από οπουδήποτε. Φυσικά, το σύστημα κάνει χρήση κωδικών ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση του συστήματος από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Το PC Manager προτείνει
Το PC Manager προτύνει
Το PC Manager προτύνει
Το PC Manager προτύνει
Επικοινωνήστε μαζί μας
Τηλέφωνο: 6945197864
6945197864
Skype Contact: pcmanager.support
pcmanager.support
email: info@pcmanager.gr
© Copyright 2004-2012 | PC Manager All rights reserved | info@pcmanager.gr | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | SITEMAP
Επιστροφή στην αρχή
PC Manager contact info
PC Manager on Facebook
Pc Manager on Twitter
PC Manager on Linked In