Τεχνική υποστήριξη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακών
Για ιδιώτες και εταιρίες που θέλουν αξιόπιστες και γρήγορες λύσεις από υψηλά καταρτισμένο προσωπικό που εγγυάται την αποτελεσματικότητα της επισκευής.
Επισκευές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Επισκευές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών | PC Manager
Σε ένα κόσμο που αναπτύσσεται ταχύτατα, οι υπολογιστές είναι πλέον ένα αδιάσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Τι γίνεται όμως όταν ο υπολογιστής που χρησιμοποιούμε στην εργασία μας, ή ο υπολογιστής που έχουμε στο σπίτι μας, παρουσιάσει βλάβη; Οι πιο συχνές βλάβες είναι να μην ανοίγει καθόλου ο υπολογιστής, να μην συνεργάζεται σωστά με κάποια περιφερειακή συσκευή, να εμφανίζει τις λεγόμενες "μπλε οθόνες", να λειτουργεί αισθητά πιο αργά από πριν. Για κάθε πρόβλημα σας έχουμε και την λύση.

Οι εργασίες επισκευής ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορούν ενδεικτικά να περιλαμβάνουν:

 • Διάγνωση και επισκευή βλάβης
 • Επιδιόρθωση ή/και αντικατάσταση ελαττωματικού υλικού hardware
 • Διαμόρφωση δίσκων (format / partition)
 • Αλλαγή λειτουργικού συστήματος
 • Εγκατάσταση νέου λογισμικού
 • Νέα σύνθεση συστημάτων
 • Βελτιστοποίηση ρυθμίσεων λειτουργικού συστήματος και υπολογιστή σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες
Σε κάθε επιδιόρθωση δίνεται ιδιαίτερη μέριμνα στην ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων από σκληρούς δίσκους και μέσα αποθήκευσης.
Υποστήριξη Περιφερειακών Συσκευών
Υποστήριξη περιφερειακών συσκευών | PC Manager
Η εταιρία μας παρέχει υποστήριξη για κάθε είδους περιφερειακή συσκευή. Από εκτυπωτές και σαρωτές μέχρι επαγγελματικά plotters και ψηφιακές κάμερες ασφαλείας.

Το πλέον συχνότερο πρόβλημα είναι η ελλιπής υποστήριξη της συσκευής που μόλις αγοράσατε από το λειτουργικό σύστημα. Για να αποτρέψουμε μια λανθασμένη αγορά που μπορεί να σας στοιχίσει χρήμα και χρόνο, ένας τεχνικός μπορεί να είναι κοντά σας για να σας συμβουλέψει για μια πιθανή αγορά, να εγκαταστήσει την περιφερειακή συσκευή που επιλέξατε και να σας επιδείξει την χρήση της, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος ασυμβατότητας και λανθασμένης χρήσης.

Στα πλαίσια της υποστήριξης περιφερειακών συσκευών περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

 • Έλεγχος περιφερειακών συσκευών για σφάλματα
 • Σύνδεση περιφερειακών συσκευών με ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 • Παραμετροποίηση λειτουργικού συστήματος για ευκολότερη χρήση συσκευών
 • Επίδειξη χρήσης περιφερειακών συσκευών
 • Μετατροπή περιφερειακών συσκευών σε δικτυακές συσκευές
Αναβάθμιση Υπολογιστών και Περιφερειακών Συσκευών
Αναβάθμιση Υπολογιστών και Περιφερειακών Συσκευών | PC Manager
Δεν είναι πάντα αναγκαία η αγορά ενός νέου υπολογιστή όταν πλέον δεν μας καλύπτουν οι δυνατότητές του. Σε αρκετές περιπτώσεις είναι καλύτερα να αναβαθμίζουμε τα παλαιότερα συστήματα παρά να ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα σε νέες αγορές.

Ένας έμπειρος τεχνικός θα σας επισκεφτεί, θα καταγράψει τις αναγκαίες αναβαθμίσεις, θα σας ενημερώσει για το κόστος αναβάθμισης και θα σας συμβουλέψει αν σας συμφέρει να προχωρήσετε σε αγορά νέου συστήματος ή σε αναβάθμιση. Εφόσον επιλέξετε αναβάθμιση θα σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς και θα αναβαθμίσει τον υπολογιστή σας και τις περιφερειακές συσκευές σας. Τέλος, με παρουσία του πελάτη, θα γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας των συσκευών.

Σε επίπεδο λογισμικού, ο τεχνικός θα αναλάβει την αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος και των διαθέσιμων προγραμμάτων, και θα σας προτείνει λύσεις σε πιθανά προβλήματα που σας έχουν παρουσιαστεί.

Συσκευές Αντιγράφων Ασφαλείας
Συσκευές Αντιγράφων Ασφαλείας - Backup Devices | PC Manager
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ευαίσθητα δεδομένα και προσωπικά αρχεία χάνονται λόγω βλάβης. Οι περισσότεροι πελάτες μας ζητούν την εγκατάσταση και λειτουργία ενός συστήματος αντιγραφής δεδομένων ώστε σε περίπτωση σφάλματος να υπάρχει ένα σωστά ενημερωμένο αρχείο ασφαλείας που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να αποτραπεί η απώλεια των αρχείων.

Η δημιουργία ενός συστήματος αντιγράφων ασφαλείας έχει ελάχιστο κόστος για εσάς, χρησιμοποιώντας συστήματα που δεν σας είναι απαραίτητα, ή ακόμα και εξειδικευμένες συσκευές backup. Ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος εξαρτάται από τις δικές σας ανάγκες, και ο έλεγχος σωστής λειτουργίας του μπορεί να γίνεται από εμάς, χωρίς να απαιτείται η επι-τόπου επίσκεψη του τεχνικού, και χωρίς να μπορεί ο τεχνικός να δει τα αρχεία που έχουν αντιγραφεί.

Απομακρυσμένη Υποστήριξη (Remote Support)
Απομακρυσμένη Υποστήριξη (Remote Support) | PC Manager
Αρκετά προβλήματα σχετίζονται με το λογισμικό που χρησιμοποιείται και όχι με τις συσκευές του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σε πολλές περιπτώσεις, οι επιδιορθώσεις στο λογισμικό μπορούν να γίνουν χωρίς την φυσική παρουσία ενός τεχνικού.

Τα βήματα ενεργοποίησης της απομακρυσμένης λειτουργίας είναι εξαιρετικά απλά, ακόμα και για τους αρχάριους χρήστες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μας πάρετε τηλέφωνο, και ο τεχνικός μας θα σας βοηθήσει να ολοκληρώσετε την διαδικασία σύνδεσης του υπολογιστή σας με τον τεχνικό, ο οποίος θα αναλάβει να επιδιορθώσει το πρόβλημα, εξηγώντας πάντα τα βήματα που ακολουθεί.

Απομακρυσμένη Υποστήριξη (Remote Support) | PC Manager
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη σύνδεσης ADSL ή άλλης παρόμοιας. Η υπηρεσία είναι ιδιαίτερα ασφαλής και παραμένει ενεργή μόνο όσο ο πελάτης το απαιτεί. Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, δίνονται προσωρινοί κωδικοί ασφαλείας της σύνδεσης πελάτη-τεχνικού, οι οποίοι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν δεύτερη φορά. Κατά την λειτουργία της απομακρυσμένης υποστήριξης, ο τεχνικός αναλαμβάνει τον έλεγχο του ηλεκτρονικού του υπολογιστή. Ο πελάτης μπορεί να παρακολουθεί τις κινήσεις που εκτελεί ο τεχνικός από την οθόνη του, ενώ η σύνδεση πελάτη-τεχνικού είναι προσωρινή και απαιτεί την έγκριση του πελάτη.

Με την απομακρυσμένη υποστήριξη μπορούμε να εκτελέσουμε τα παρακάτω:

 • Επιδιορθώσεις λογισμικού
 • Εγκατάσταση / απεγκατάσταση εφαρμογών
 • Έλεγχο και εγκατάσταση περιφερειακών συσκευών
 • Παραμετροποίηση λειτουργικού συστήματος
 • Ενημερώσεις λογισμικού και λειτουργικού συστήματος
 • Μετατροπή περιφερειακών συσκευών σε δικτυακές συσκευές
Η υπηρεσία παρέχεται σε εταιρικούς πελάτες.
Το PC Manager προτείνει
Το PC Manager προτύνει
Το PC Manager προτύνει
Το PC Manager προτύνει
Επικοινωνήστε μαζί μας
Τηλέφωνο: 6945197864
6945197864
Skype Contact: pcmanager.support
pcmanager.support
email: info@pcmanager.gr
© Copyright 2004-2012 | PC Manager All rights reserved | info@pcmanager.gr | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ | SITEMAP
Επιστροφή στην αρχή
PC Manager contact info
PC Manager on Facebook
Pc Manager on Twitter
PC Manager on Linked In